• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự hiện hành về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
Tác giả ThS. Cao Việt Cường - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1