• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Nhận tài sản bảo đảm là phần vốn góp: Từ quy định pháp luật đến thực tiễn
Tác giả Bùi Đức Giang - Công ty Luật Audier and Partners Vietnam LLC & NCS khoa Luật, Đại học Paris 2 Panthéon Assas, Pháp
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1