• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Quyền hạn điều tra của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm và lực lượng Cảnh sát biển theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam
Tác giả ThS. Ngô Văn Vịnh - Bộ môn Pháp luật, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1