• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành về thủ tục rút gọn
Tác giả ThS. Thái Chí Bình - Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 9
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1