• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
Tác giả PGS. TS. Trần Ngọc Dũng - Đại học Luật Hà Nội
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 9
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1