• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Độc lập của thẩm phán từ phương diện đạo đức và pháp luật
Tác giả ThS. Quản Thị Ngọc Thảo - Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 10
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1