• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Hoàn thiện pháp luật về thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam hiện nay
Tác giả ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Viện Nhà nước và Pháp luật
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 11
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1