• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Nhóm tội phạm có tổ chức theo Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và vấn đề hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam
Tác giả ThS. Bùi Đình Tiến - Trường Đại học An ninh nhân dân
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 6
Năm xuất bản 2015
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1