• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Một số góp ý cho Dự thảo Luật về Hội
Tác giả Trương Hồng Quang - Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 11
Năm xuất bản 2015
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1