• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Một số góp ý cho dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính
Tác giả ThS. Nguyễn Hoàng Yến - Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng - Đại học Tây Đô
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 3
Năm xuất bản 2016
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1