• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Tác giả TS. Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; ThS. Lê Thị Uyên - Phó Chánh Văn phòng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp
Từ khóa
Tên tạp chí Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Số tạp chí 7
Năm xuất bản 2010
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng