• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận cơ bản
Tác giả GS.TSKH. Lê Văn Cảm - Trưởng Bộ môn Tư pháp hình sự - Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
Từ khóa
  • Luật tố tụng
Tên tạp chí Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Số tạp chí 7
Năm xuất bản 2010
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng