• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Chế định Hội thẩm nhân dân trong cải cách tư pháp ở Việt Nam
Danh mục các bài viết

1. Báo cáo dẫn đề của Đồng chí Nguyễn Văn Sản - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm đề tài “Những căn cứ lý luận và thực tiễn hoàn thiện chế định Hội thẩm trong cải cách tư pháp ở Việt nam”

2. Hiệu quả của công tác xét xử nhìn từ khía cạch hoạt động và tiêu chuẩn của Hội thẩm

                                         PTS. Chu Hải Thanh

3. Đổi mới chế định Hội thẩm nâng cao hiệu quả hoạt động của Toà án

PTS. Nguyễn Tất Viễn                                  

4. Thực trạng và giải pháp để tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt nam trong tổ chức và hoạt động của Hội thẩm nhân dân

                                       Nguyễn Văn Pha

                    Uỷ viên Trung ương Mặt trận TQVN

5. Mối quan hệ giữa Thẩm phán và Hội thẩm trong xét xử

Trần Quốc Phú

Bộ Tư pháp

6. Hoạt động của Hội thẩm Toà án nhân dân ở Nghệ an thực trạng và kiến nghị

                                        Nguyễn Văn Hiền

                           Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ an

7. Một số vấn đề về việc thực hiện chế độ chính sách đối với Hội thẩm nhân dân

                         Nguyễn Thị Hồng Tươi

   Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Toà án địa phương

8. Công tác Hội thẩm ở Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình

                                           Phạm văn Kha

                            Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình

9. Sự hình thành và phát triển của chế định Hội thẩm ở Việt nam

                                               Lê Thu Hương

                                   Tạp chí Dân chủ - Pháp luật

10. Nguyên tắc “việc xét xử ở Toà án có Hội thẩm nhân dân tham gia” trong lĩnh vực dân sự

                                         Ngô Cường

          Viện Phó  Viện khoa học xét xử - TANDTC

11. Về chế định “Công dân tham gia xét xử” ở Mỹ và một số nước ASEAN

                                      PTS. Dương Thanh Mai

                           Viện NCKH pháp lý - Bộ Tư pháp

12. Vài nét về chế định “công dân tham gia xét xử” ở Cộng hoà Pháp

                                     Nguyễn Văn Bình

              Phó Vụ trưởng Vụ HTQT - Bộ Tư pháp

                 Giám đốc nhà Pháp luật Việt - Pháp

13. Một số nét về Toà Bồi thẩm ở Cộng hoà Liên bang Nga

                                               PTS. Phạm Văn Lợi

                                             CN. Nguyễn Văn Hoàn

 

Từ khóa
  • Cải cách tư pháp
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản PGS. TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 01/1999
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1