• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Một số vấn đề về các hình phạt chính không tước tự do trong Luật hình sự Việt Nam
Danh mục các bài viết

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁC HÌNH PHẠT CHÍNH KHÔNG TƯỚC TỰ DO

CÁC HÌNH PHẠT CHÍNH KHÔNG TƯỚC TỰ DO TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG

NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC HÌNH PHẠT CHÍNH KHÔNG TƯỚC TỰ DO TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

 

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 7/2016
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1