• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Một số quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài của Singapore, Malaysia và Thái Lan
Danh mục các bài viết

1. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA SINGAPORE, MALAYSIA VÀ THÁI LAN

2. CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA SINGAPORE, MALAYSIA VÀ THÁI LAN

3. CHÍNH SÁCH HẠN CHẾ ĐẦU TƯ CỦA SINGAPORE, MALAYSIA VÀ THÁI LAN

4. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG CHUNG ASEAN VÀ CÁC NƯỚC SINGAPORE, MALAYSIA, THÁI LAN


 
 
Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 7/2017
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...