• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Tổ chức và hoạt động của cơ quan bảo đảm thực thi pháp luật cạnh tranh - Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam
Danh mục các bài viết

1.

Cơ quan cạnh tranh với việc bảo đảm thực thi Luật Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

 

TS. Trần Thị Quang Hồng

Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

2.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về mô hình và địa vị pháp lý của cơ quan cạnh tranh

 

TS. Đặng Quang Vinh

Phó trưởng ban, Ban Môi trường kinh doanh

và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

3.

Tổ chức và hoạt động của cơ quan bảo đảm thực thi pháp luật cạnh tranh: kinh nghiệm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp và Hàn Quốc

 

TS. Nguyễn Văn Cương

Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

4.

Mô hình tổ chức cơ quan quản lý cạnh tranh của Trung Quốc: Thực trạng và triển vọng hoàn thiện

 

TS. Trần Thị Quang Hồng

Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

CN. Nguyễn Thị Thu

 Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

5.

Mối quan hệ giữa cơ quan cạnh tranh và cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành

 

ThS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn

Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh Việt Nam

6.

Mô hình và địa vị pháp lý của Cơ quan cạnh tranh - Lựa chọn nào cho Việt Nam trong quá trình soạn thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

 

ThS. Phùng Văn Thành

Phó trưởng Phòng điều tra vụ việc hạn chế

cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 04/2018
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...