• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Đánh giá thực trạng tình hình phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Đài Loan và giải pháp
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Nguyễn Thúy Hiền
Năm bảo vệ

2006

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

Thực trạng pháp luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài của Việt Nam

Đánh giá thực trạng tình hình phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Đài loan và giải pháp

Đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn của cơ quan giải quyết đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Kết quả khảo sát thực tế về thực trạng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Đài Loan tại một số địa phương

Đánh giá những bất lợi của việc ly hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người Đài Loan

 

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng