• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế hiện nay ở nước ta và xu thế lựa chọn
Mã số đề tài 96-98-032/ĐT
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Dương Thị Thanh Mai
Năm bảo vệ

1997

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề
Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng