• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam: Thực trạng, nhu cầu và định hướng phát triển
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm Nguyễn Văn Tuân
Năm bảo vệ

2003

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

1.

Một số vấn đề lý luận về dịch vụ pháp trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

TS. Hoàng Phước Hiệp Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

2.

Vị trí, vai trò và nhu cầu của dịch vụ pháp lý trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam

Ths.Nguyễn Thị Minh,Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

3.

Dịch vụ pháp lý trong các quy định của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ và Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Lê Hồng SơnPhó Vụ trưởng Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

4.

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng tư pháp thực trạng, nhu cầu và định hướng phát triển

TS. Nguyễn Văn Tuân,Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ – Pháp luật, Bộ Tư pháp

5.

Một số vấn đề về dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam

LS. Nguyễn Tiến LậpCông ty tư vấn Investconsult Group

6.

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thực trạng, nhu cầu và định hướng phát triển

LS, TS. Nguyễn Hoàn Thành,Cty Phạm và Liên danh

7.

Dịch vụ pháp lý trong các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng hoà giải, Trọng tài

Ls. Trần Hữu HuỳnhTrưởng Ban Pháp chế, Phòng TM-CN VNPhó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế VN

8.

Dịch vụ pháp lý miễn phí-Thực trạng, nhu cầu và định hướng phát triển.

TS. Trần Huy LiệuPhó Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

9.

Các hình thức cung cấp dịch vụ pháp lý-Thực trạng, nhu cầu và định hướng phát triển

Ths. Phạm Văn TuấnPhó Giám đốc Nhà xuất bản tư pháp, Bộ Tư pháp

10.

 Quản lý nhà nước về dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện

Nguyễn Văn BốnVụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

11.

Kiến nghị mô hình cung cấp dịch vụ pháp lý tại Việt Nam

Đặng Kim Hoa Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

12.

Dịch vụ pháp lý tại một số nước –Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Ls, Ths. Vương Thủy TiênĐoàn Luật sư Hà Nội

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng