• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Bình luận Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Phạm Văn Lợi
Năm bảo vệ

2005

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

Phần thứ nhất :

 Những quy định chung

Chương I:

Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 2)

CN. Nguyễn Quốc Việt

Vụ trưởng Vụ pháp luật hành chính - hình sự, BTP

Chương II:

 Những nguyên tắc cơ bản (từ Điều 3 đến Điều 32)

CN. Nguyễn Quốc Việt

Vụ trưởng Vụ pháp luật hành chính - hình sự, BTP

 Chương III:

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng (từ Điều 33 đến Điều 47)

TS. Trần Công Phàn

Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

Chương IV:

 Người tham gia tố tụng (từ Điều 48 đến Điều 62)

PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn

Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, BTP

Chương V:

 Chứng cứ (từ Điều 63 đến Điều 78)

CN. Lê Minh Tuấn

Trưởng phòng NCTPH, Viện khoa học kiểm sát, VKSNDTC

Chương VI:

Những biện pháp ngăn chặn (từ Điều 79 đến Điều 94)

TS. Nguyễn Văn Lan - Bộ Công an (từ Điều 79 đến 84)

Th.S. Mai Bộ - Tòa án quân sự Trung ương (từ Điều 85 đến 94)

Chương VII:

 Biên bản, thời hạn, án phí (từ Điều 95 đến Điều 99)

TS. Trương Quang Vinh

Phó trưởng khoa luật hình sự, Đại học Luật Hà Nội

Phần thứ hai :

 Khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định truy tố

 Chương VIII:

 Khởi tố vụ án hình sự (từ Điều 100 đến Điều 109)

PGS.TS. Hồ Trọng Ngũ

Phó tổng biên tập tạp chí Công an nhân dân, BCA

Chương IX:

 Những quy định chung về điều tra (từ Điều 110 đến Điều 125)

ThS. Hoàng Minh Sơn

Vụ pháp chế, Bộ Công an

Chương X:

Khởi tố bị can và hỏi cung bị can (từ Điều 126 đến Điều 132)

CN. Vũ Việt Hùng

Viện khoa học kiểm sát – VKSNDTC

Chương XI:

 Lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Đối chất và nhận dạng (từ Điều 133 đến Điều 139)

PGS.TS. Hồ Trọng Ngũ

Phó tổng biên tập tạp chí Công an nhân dân, BCA

Chương XII:

Khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản (từ Điều 140 đến Điều 149)

TS. Lê Thị Tuyết Hoa

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Chương XIII:

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu vết trên thân thể, thực nghiệm điều tra, giám định (từ Điều 150 đến Điều 159).

CN.Vũ Việt Hùng

Viện khoa học kiểm sát – VKSNDTC

Chương XIV:

Tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra (từ Điều 160 đến Điều 165)

ThS. Hoàng Minh Sơn

Vụ pháp chế, Bộ Công an

Chương XV:

 Quyết định việc truy tố (từ Điều 166 đến Điều 169)

TS. Lê Thị Tuyết Hoa

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Phần thứ ba :

 Xét xử sơ thẩm

Chương XVI:

Thẩm quyền của Toà án các cấp (từ Điều 170 đến Điều 175)

TS. Nguyễn Văn Huyên

Phó giám đốc Học viện tư pháp, BTP

Chương XVII:

Chuẩn bị xét xử (từ Điều 176 đến Điều 183)

TS. Nguyễn Văn Huyên

Phó giám đốc Học viện tư pháp, BTP

Chương XVIII:

Quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên toà (từ Điều 184 đến Điều 200)

PGS.TS. Trần Văn Độ

Chánh án Tòa án quân sự quân khu 4

Chương XIX:

Thủ tục bắt đầu phiên toà (từ Điều 201 đến Điều 205)

PGS.TS. Trần Văn Độ

Chánh án Tòa án quân sự quân khu 4

Chương XX:

Thủ tục xét hỏi tại phiên toà (từ Điều 206 đến Điều 216)

PGS.TS. Trần Văn Độ

Chánh án Tòa án quân sự quân khu 4

Chương XXI:

Tranh luận tại phiên toà (từ Điều 217 đến Điều 221)

PGS.TS. Trần Văn Độ

Chánh án Tòa án quân sự quân khu 4

 Chương XXII:

 Nghị án và tuyên án (từ Điều 222 đến Điều 229)

PGS.TS. Trần Văn Độ

Chánh án Tòa án quân sự quân khu 4

Phần thứ tư :

 Xét xử lại bản án và quyết định chưa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục phúc thẩm

 Chương XXIII:

Tính chất của xét xử phúc thẩm và quyền kháng cáo, kháng nghị (từ Điều 230 đến Điều 240)

TS. Trần Văn Trung

Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát, VKSNDTC

Chương XXIV:

Thủ tục xét xử phúc thẩm (từ Điều 241 đến Điều 254)

TS. Trần Văn Trung

Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát, VKSNDTC

Phần thứ năm :

Thi hành bản án và quyết định của Toà án

Chương XXV:

Những quy định chung về thi hành bản án và quyết định của Toà án (từ Điều 255 đến Điều 257)

TS. Phạm Văn Lợi

Phó Viện trưởng Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

 Chương XXVI:

Thi hành hình phạt tử hình (từ Điều 258 đến Điều 259)

TS. Phạm Văn Lợi

Phó Viện trưởng Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Chương XXVII:

Thi hành hình phạt tù và các hình phạt khác (từ Điều 260 đến Điều 267)

PGS.TS. Trần Đình Nhã

Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Công an

Chương XXVIII:

Giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt (từ Điều 268 đến Điều 269)

CN. Lê Minh Tuấn

Trưởng phòng NCTPH, Viện khoa học kiểm sát, VKSNDTC

Chương XXIX:

Xoá án tích (từ Điều 270 đến Điều 271)

CN. Lê Minh Tuấn

Trưởng phòng NCTPH, Viện khoa học kiểm sát, VKSNDTC

Phần thứ sáu :

Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Chương XXX:

Thủ tục giám đốc thẩm (từ Điều 272 đến Điều 289)

CN. Lê Minh Tuấn

Trưởng phòng NCTPH, Viện khoa học kiểm sát, VKSNDTC

Chương XXXI:

Thủ tục tái thẩm (từ Điều 290 đến Điều 300)

TS. Phạm Văn Lơi

Phó Viện trưởng Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Phần thứ bảy :

Thủ tục đặc biệt

Chương XXXII:

Thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên (từ Điều 301 đến Điều 310)

ThS. Trịnh Tiến Việt (từ Điều 303 đến Điều 304)

Giảng viên khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

CN.Đinh Bích Hà (từ Điều 305 đến Điều 307)

Nghiên cứu viên Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

CN. Nguyễn Minh Khuê (từ Điều 308 đến Điều 310)

Nghiên cứu viên Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Chương XXXIII:

Thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (từ Điều 311 đến Điều 317)

TS. Trần Mạnh Đạt

Trưởng ban Nghiên cứu pháp luật tư pháp hình sự

Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Chương XXXIV:

Thủ tục rút gọn (từ Điều 318 đến Điều 324)

CN. Nguyễn Văn Hiển

Nghiên cứu viên Viện khoa học pháp lý

 Chương XXXV:

Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự (từ Điều 325 đến Điều 339)

PGS.TSKH. Lê Cảm

Chủ nhiệm khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Th.S.Minh Phương

Đại học Quốc gia Hà Nội

Phần thứ tám :

 Hợp tác quốc tế

Chương XXXVI:

Những quy định chung về hợp tác quốc tế trong hoạt động tố tụng hình sự (từ Điều 340 đến Điều 342)

ThS. Nguyễn Công Hồng

Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật hành chính - hình sự, Bộ Tư pháp

Chương XXXVII:

Dẫn độ và chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng của vụ án (từ Điều 343 đến Điều 346)

ThS. Nguyễn Công Hồng

Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật hành chính - hình sự, Bộ Tư pháp

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng