• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Đánh giá quá trình phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam trong giai đoạn 2005-2015
Danh mục các bài viết

Tham luận: Thể chế kinh tế thị trường Việt Nam giai đoạn 2005-2015 và suy nghĩ về hướng tiếp tục hoàn thiện

TS. Nguyễn Văn Cương

Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý

Tham luận: Pháp luật bảo vệ môi trường theo tinh thần Nghị quyết số 48-NQ/TW và định hướng hoàn thiện đến năm 2030

 

 

TS. Vũ Thu Hạnh

Ban Nội chính Trung Ương

Tham luận: Đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW đối với lĩnh vực an sinh xã hội và nhu cầu hoàn thiện pháp luật đến năm 2030

PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng

Nguyên Trợ lý Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH

Tham luận: Nhìn lại 10 năm thực hiện định hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân

TS. Nguyễn Văn Hiển

Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý

Tham luận: Phưong thức lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị quyết 48-NQ-TW

 

GS.TS.Trần Ngọc Đường

Nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

 

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2015

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...