• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Hoàn thiện cơ chế bảo hiến theo tinh thần Hiến pháp năm 2013
Danh mục các bài viết

Tham luận 1: Tổng quan nghiên cứu về cơ chế bảo hiến

Tham luận 2: Bảo hiến và Nhà nước pháp quyền.

Tham luận 3: Trách nhiệm Bảo hiến của Quốc hội theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 và hướng hoàn thiện thể chế

Tham luận 4: Về trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp của Chính phủ theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013

Tham luận 5: Trách nhiệm bảo hiến của TAND và VKSND theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và hướng hoàn thiện

Tham luận 6: Một số ý kiến về hoàn thiện cơ chế bảo hiến theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2017

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1