• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Thực trạng pháp luật và thực tiễn cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Danh mục các bài viết
Tham luận 1: Thực trạng pháp luật về TTHC và tác động của cải cách TTHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường - ghi nhận từ hoạt động khảo sát
Trần Thị Quang Hồng - Trưởng ban Nghiên cứu Pháp luật dân sự - kinh tế, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp
Tham luận 2:Đánh giá các quy định pháp luật về thủ tục hành chính liên quan tới cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Phạm Thị Hương Lan - Viện Nhà nước và Pháp luật - Viện Hàn lâm khoa học kỹ thuật Việt Nam
Tham luận 3: Đánh giá quy định pháp luật về TTHC liên quan tới đánh giá tác động môi trường và đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dưới góc độ cải cách TTHC và định hướng tiếp tục hoàn thiện.
Vũ Thị Loan - Vụ chính sách và pháp chế - Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2017

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1