• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Những quy định pháp luật mới về tư pháp quốc tế
Danh mục các bài viết

1. Giới thiệu Quy định chung tại Phần thứ năm Bộ luật dân sự năm 2015 - Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài (Chương XXV)

Bà Phạm Hồ Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế

2. Giới thiệu quy định Pháp luật áp dụng đối với cá nhân, pháp nhân tại Phần thứ năm Bộ luật dân sự năm 2015 (Chương XXVI)

Nguyễn Văn Tuấn -Trưởng Phòng Tư pháp quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế

3. Pháp luật áp dụng đối với quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân tại Phần thứ năm Bộ luật dân sự 2015 

Trần Thị Minh Hà - Phó Trưởng Phòng Tư pháp quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế

4. Chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản về áp dụng các quy định pháp luật về tư pháp quốc tế trong giải quyết các vụ việc dân sự; giải thích và thực thi các khái niệm, thuật ngữ tư pháp quốc tế còn có cách hiểu khác nhau

Chuyên gia Nhật Bản

5Quy định mới về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Lê Mạnh Hùng - Trưởng phòng Vụ Hợp tác quốc tế, Tòa án nhân dân tối cao

6Quy trình ủy thác tư pháp, tống đạt giấy tờ trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Nguyễn Thị Hoa - Chuyên viên Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2017

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1