• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Mối quan hệ giữa pháp luật và công lý – Lý luận và thực tiễn
Danh mục các bài viết

TỌA ĐÀM

MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ CÔNG LÝ

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Thời gian: 14h00 ngày 14 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp tầng 5,Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Chủ trì hội thảo: TS. Nguyễn Văn Cương - Phó viện trưởng Viện Khoa học pháp lý

Đồng chủ trì: Đoàn thanh niên Viện Khoa học pháp lý

 

Chuyên đề: “Quan niệm về công lý trong triết học chính trị phương Tây”

Đinh Văn Linh Ban Nghiên cứu pháp luật dân sự - kinh tế

Chuyên đề: “Ouan niệm về pháp luật và công lý trong trường pháỉ pháp luật tự nhiên ở phương Tây”.

Trần Thị Lan Phương Ban Nghiên cứu pháp luật quốc tế

Chuyên đề: "Quan niệm về Pháp luật và công lý trong trường phái pháp luật thực chứng ở phương Tây”

ThS. Hoàng Công Dũng Ban Nghiên cứu chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý Ngành

Chuyên đề: “Công lý trong đời sống dân gian, trong quan niệm thường nhật của người dân Việt Nam.

ThS. Đỗ Thị Thúy Hằng Ban Nghiên cứu pháp luật dân sự - kinh tế

Chuyên đề: “Quan niệm về công lý và pháp luật trong tư tưởng Hồ Chí Minh”

Trương Hồng Quang, Ban nghiên cứu pháp luật hành chính nhà nước

Chuyên đề: “Nhận diện công lý trong các quy định pháp luật hình sự Việt Nam”.

ThS. Ngô Thanh Xuyên Ban Nghiên cứu pháp luật tư pháp - hình sự

Chuyên đề: "Nhận diện công lý trong các quy định pháp luật dân sự Việt Nam

ThS. Lê Thị Thúy Nga Ban Nghiên cứu pháp luật dân sự - kinh tế

Chuyên đề: “Các giải pháp đảm bảo công lý trong hoạt động xây dựng pháp luật”

Dương Thu Hương, Ban Nghiên cứu chiến lược xây dựng, thi hành pháp luật và quản lý Ngành

 

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2015

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện
Số lượng 1