• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 – Một số khía cạnh lý luận và thực tiễn (Phiên 1)
Danh mục các bài viết

DANH MỤC THAM LUẬN HỘI THẢO

NHU CẦU HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐẾN NĂM 2030 – MỘT SỐ KHÍA CẠNH LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

(PHIÊN 1)

Tham luận: Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài chính đến năm 2030 – Những vấn đề đặt ra

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa – Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính

Tham luận: Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực đầu tư đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra

ThS. Phạm Tuấn Anh – Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tham luận: Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực ngân hàng đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra

TS. Phạm Tiến Sỹ - Ngân hàng Nhà nước

Tham luận: Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường đến năm 2030

TS. Phạm Văn Lợi - Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường

Tham luận: Một số ý kiến về hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường với tầm nhìn đến năm 2030

TS. Vũ Thu Hạnh - Ban Nội chính Trung ương

Tham luận: Thực trạng pháp luật về an sinh xã hội và nhu cầu hoàn thiện đến năm 2030

TS.Nguyễn Hữu Dũng – Nguyên trợ lý Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội

 

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2016

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện
Số lượng 1