• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 – Một số khía cạnh lý luận và thực tiễn (Phiên 2)
Danh mục các bài viết

DANH MỤC THAM LUẬN HỘI THẢO

NHU CẦU HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐẾN NĂM 2030 – MỘT SỐ KHÍA CẠNH LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

(PHIÊN 2)

Tham luận: Xu hướng phát triển nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030 và dự báo nhu cầu hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy nhà nước

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung  - Khoa Luật ĐH Quốc Gia HN

Tham luận: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức chính phủ đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra

ThS.Nguyễn Phước Thọ - Văn phòng Chính Phủ

Tham luận: Nhu cầu và hướng hoàn thiện pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương đến năm 2030

PGS.TS.Bùi Xuân Đức – Nguyên Viện trưởng Viện NCKH Mặt trận

Tham luận: Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực quyền con người đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị - Viện Nhà nước pháp luật

Tham luận: Tác động của hội nhập quốc tế với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam với tầm nhìn đến năm 2030

TS.Nguyễn Thanh Tú – Vụ trưởng Vụ Pháp luật DSKT – Bộ Tư pháp

 

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2016

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện
Số lượng 1