• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Một số góp ý về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên trong dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi)
Tác giả TS. Võ Thị Kim Oanh - Khoa Luật Hình sự, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; ThS. Lê Thị Thùy Dương - Khoa Luật Hình sự, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 11
Năm xuất bản 2015
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1