• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tiêu đề Tự do và đạo lý Hegel, Lão tử và triết học pháp lý
Lời dịch tiêu đề
Tác giả cá nhân Nguyễn Hữu Liêm
Tác giả tập thể
Từ khóa
  • Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Năm xuất bản 1993
Chỉ số ISBN
Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc
Chỉ số UDC ...
Chỉ số BBK ...
Tiêu đề và thông tin trách nhiệm Tự do và đạo lý Hegel, Lão tử và triết học pháp lý
Thông tin về lần xuất bản Lần thứ nhất
Thông tin về xuất bản, phát hành San Jose, Caliíornia, USA
Mô tả vật lý
Thông tin tùng thư
Ghi chú chung
Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Hình ảnh số hóa thu nhỏ của bìa ấn phẩm
Người nhập tin Nguyễn Xuân Anh
Người kiểm tra
Vật mang tin
Dạng tài liệu
Chỉ số phân loại ngôn ngữ