• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Quản lý, sử dụng tài sản của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề pháp lý đặt ra
Danh mục các bài viết

Chuyên đề: Đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc quản lý, sử dụng tài sản của chính quyền địa phương

Tác giả: ThS. Tạ Thị Tài, Thanh tra Bộ Tư pháp

Chuyên đề: Sở hữu của chính quyền địa phương ở Liên bang Nga theo pháp luật hiện hành

Tác giả: PGS.TS.Dương Đăng Hu

Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp

NCS. Nguyễn Thành Luân - Đoàn 871, Tổng cục chính trị - Bộ Quốc phòng

Chuyên đề: Kinh nghiệm của Úc về quản lý, sử dụng tài sản của Chính quyền địa phương

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kim Chung, Giảng viên Học viện hành chính quốc gia

ThS. Nguyễn Minh Khoa, Học viện hành chính quốc gia

Chuyên đ: Cơ chế phá sản của chính quyền địa phương ở Hoa Kỳ- một góc nhìn về sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản của chính quyền địa phương

Tác giả: TS. Trần Thị Quang Hồng – Chủ nhiệm Đề tài, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Chuyên đề: Pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công của chính quyền địa phương ở Việt Nam

Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Thu – Học viện Hành chính quốc gia

Chuyên đề: Mối quan hệ giữa chế độ sở hữu toàn dân ở việt nam đối với tài sản công với vấn đề về quản lý, sử dụng tài sản của chính quyền địa phương

Tác giả: Lưu Thị Phấn, Viện Khoa học pháp lý, Bộ tư pháp

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2019

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Thư viện
Số lượng 1