• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Bảo vệ quyền nhân thân dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Danh mục các bài viết

DANH MỤC CÁC BÀI VIẾT

 

BẢO VỆ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH, UY TÍN, DANH DỰ, NHÂN PHẨM KHI BỊ XÂM PHẠM TRONG KHÔNG GIAN MẠNG INTERNET

ThS. Đặng Thị Lưu

Cục Quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL, Bộ Tư pháp

KINH NGHIỆM CỦA CÁC QUỐC GIA CHÂU ÂU VÀ HOA KỲ VỀ BẢO VỆ QUYỀN NHÂN THÂN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG 4.0

ThS. Lê Xuân Tùng và Đào Bá Minh

 Ban Pháp luật Quốc tế, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

VIỆC BẢO VỆ QUYỀN ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ, BÍ MẬT CÁ NHÂN, BÍ MẬT GIA ĐÌNH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

ThS. Lê Thị Thuý Nga

Ban NCPL Dân sự - Kinh tế, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

CÁC PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN VÀ NHỮNG THÁCH THỨC VỀ BẢO VỆ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

ThS. Ngô Thanh Xuyên

Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

CN. Hoàng Thị Kim Nhung và CN. Lê Hồng Thái

Nghiên cứu viên Ban NCPL Dân sự - Kinh tế,

Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2019

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp
Số lượng ...