• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Một số vấn đề về phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam
Danh mục các bài viết

1. Một số vấn đề lý luận về quyền tư pháp và thực hiện quyền tư pháp

TS. Nguyễn Minh Khuê, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

2. Quyền tư pháp và yêu cầu đối với việc thực hiện nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước

PGS. TS. Trần Văn Độ, Nguyên Phó Chánh án toà án nhân dân tối cao, Nguyên Chánh án Tòa án quân sự Trung ương

3. Chính phủ trong mối quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện quyền tư pháp ở việt nam thực trạng và kiến nghị

PGS. TS. Đinh Dũng Sỹ, Văn phòng Chính phủ

4. Cơ chế kiểm soát thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị 

TS. Nguyễn Quốc Hùng, Viện trưởng VKS huyện Thạch Thất, Hà Nội

Từ khóa
  • Hành chính - tư pháp
Cơ quan tổ chức
  • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2019

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...