• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Bàn về căn cứ nhận diện mối quan hệ công ty mẹ - công ty con
Tác giả Ths.Nguyễn Thị Phương Hà, Khoa Luật Thương mại – Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 06/2017
Năm xuất bản 2017
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng