• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết BÀN VỀ CĂN CỨ NHẬN DIỆN MỐI QUAN HỆ CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON
Tác giả Nguyễn Thị Phương Hà
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 06/2017
Năm xuất bản
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng