• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết THOẢ THUẬN LỰA CHỌN TOÀ ÁN THEO NGHỊ ĐỊNH BRUSSELS I RECAST – MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
Tác giả Phan Hoài Nam
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 06/2017
Năm xuất bản
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng