• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Thoả thuận lựa chọn toà án theo Nghị định Brussels I Recast – Một số kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả ThS.Phan Hoài Nam, Khoa Luật quốc tế, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 06/2017
Năm xuất bản 2017
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng