• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Chính sách pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam - Yêu cầu và giải pháp
Tác giả PGS.TS. Phạm Hữu Nghị, Viện Nhà nước và pháp luật
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 07/2017
Năm xuất bản 2017
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng