• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - 50 NĂM NGHIÊN CỨU PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
Tác giả Nguyễn Đức Minh
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 07/2017
Năm xuất bản
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng