• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Tính chuyên nghiệp của Đại biểu quốc hội ở Việt Nam hiện nay
Tác giả TS.Phan Thanh Hà, Viện Nhà nước và Pháp luật – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 11/2018
Năm xuất bản 2018
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin và Thư viện
Số lượng