• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Tọa đàm khoa học: Quyền sống trong pháp luật quốc tế và việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về quyền này ở Việt Nam
Danh mục các bài viết

1. Xóa bỏ hình phạt tử hình một yêu cầu cấp thiết về nhân quyền - Giáo sư Roger Hood, Đại học Oxford, Anh;

2. Sự suy giảm và gia tăng biện pháp giam giữ phòng ngừa ở Na-uy - GS Jane Dullum, Khoa Tội phạm học và Xã hội học Pháp luật, Đại học Oslo, Nauy;

3. Quy chuẩn của cái chết về thái độ đối với hình phạt tử hình tại Trung Quốc - GS Bǿrge Bakken, Đại học Oslo, Nauy;

4. Về quyền sống trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam - GS.TSKH Đào Trí Úc & TS Vũ Công Giao, Viện Chính sách công và Pháp luật;

5. Cần giảm và tiến tới loại bỏ hình phạt tử hình ra khỏi hệ thống hình phạt của pháp luật hình sự Việt Nam - GS.TSKH Lê Văn Cảm, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học và Luật hình sự Khoa Luật trực thuộc Đại học quốc gia Hà Nội;

6. Chính sách, pháp luật của Việt Nam về hình phạt tử hình, Nguyễn Văn Hoàn, Phó Vụ trưởng, Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp.

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Văn phòng Quốc hội
  • Viện Chính sách công và Pháp luật
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Văn phòng Quốc hội
Số lượng ...