• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (ADR) trong hệ thống tư pháp hiện đại
Danh mục các bài viết

STT

Tên bài viết

Tác giả

1

Những câu truyện về trung gian trên khắp thế giới

GS. Nadja Alexander

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức
Năm tổ chức

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...