• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Đánh giá kết quả cụ thể hóa các quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013 trong các dự án luật
Danh mục các bài viết

1. Cụ thể hoá quyền con người, quyền công dân trong bộ luật tố tụng hình sự 2015.

2. Mối quan hệ giữa xã hội dân sự & hội và dự thảo Luật hội ở Việt Nam

3. Cụ thể hóa quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp 2013 trong Bộ luật Hình sự năm 2015

4. Báo cáo đánh giá việc thể chế hóa quyền con người, quyền công dân trong các Bộ luật, đạo luật đã ban hành theo tinh thần và nội dung mới của Hiến pháp năm 2013.

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức Thanh Hóa
Năm tổ chức

2016

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm TTTV, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1