• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh ở một số nước trên thế giới và Việt Nam
Danh mục các bài viết

1. Giải thích và thực tiễn giải thích Hiến pháp, luật ở Pháp

TS. Đặng Minh Tuấn - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Một vài nét về giải thích Hiến pháp ở Hoa Kỳ

TS. Nguyễn Văn Cương - Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp

3. Giải thích Hiến pháp của một số nước trên thế giới và Việt Nam

GS.TS Nguyễn Đăng Dung - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Bài học nào từ kinh nghiệm giải thích pháp luật thành văn của  Cộng hoà liên bang Đức?

PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Vân - Giám đốc Trung tâm Luật So sánh, Đại học Luật Hà Nội.

5. Dự báo nhu cầu giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh ở nước ta từ thực tiễn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

ThS. Nguyễn Nam Hưng - Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

6. Nhu cầu giải thích Hién pháp, luật, pháp lệnh xuất phát từ thực tiễn thi hành pháp luật của ngành lao động thương binh và xã hội.

ThS. Hà Đình Bốn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội.

7. Đánh giá thực trạng nhu cầu giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh ở nước ta trong giai đoạn tới từ thực tiễn thi hành hoạt động của Bộ Tài chính.

ThS. Đặng Công Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính.

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2016

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...