• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Những giải pháp pháp lý cơ bản của việc đảm bảo và nâng cao hiệu quả hoạt động phản biện xã hội chính sách và pháp luật của nhà nước
Danh mục các bài viết

1. Tính đặc thù của hệ thống chính trị Việt Nam và tác động của nó đối với sự vận hành hoạt động phản biện xã hội

GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Hội đồng Lý luận trung ương

2. Tổng quan một số vấn đề về phản biện xã hội

ThS. Lê Thiều Hoa, Viện Khoa học Pháp lý

3. Những thuận lợi và khó khăn trong thực tiễn thực hiện phản biện xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

PGS.TS. Phạm Bích San

Trưởng ban Tư vấn, Phản biện và Giám sát xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

4. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động phản biện xã hội của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay

PGS.TS. Bùi Xuân Đức,

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

5. Hiệu quả thực tế của hoạt động góp ý xây dựng pháp luật của doanh nghiệp

LS. Trần Hữu Huỳnh, Trưởng Ban pháp chế, VCCI

6. Hiệu quả phản biện xã hội của một số chủ thể thông qua một số trường hợp cụ thể tại Việt Nam

CN. Trương Hồng Quang, Viện Khoa học pháp lý

7. Luật về Hội và vị trí, vai trò, tác động của nó đối với hoạt động phản biện xã hội

TS. Hoàng Thị Ngân, Văn phòng Chính phủ

8. Tiếp cận thông tin - Điều kiện cần để phản biện tốt

TS. Nguyễn Thị Kim Thoa – Bộ Tư pháp

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2011

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng 1