• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Khía cạnh pháp lý của vấn đề bào tồn đa dạng văn hóa
Danh mục các bài viết

Diễn văn khai mạc của ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Diễn văn khai mạc của ông Jean-Frangois Blarel, Đại sứ Pháp tại

Diễn văn khai mạc của ông Stéphan Plumat, Giám đốc văn phòng khu vực

STT

Tên tha luận

Tác giả

 

Tham luận dẫn đề: Tự do mậu dịch có thể song hành cùng đa dạng văn hóa?

Ông Claude Michel, Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn Nghệ thuật biểu diễn, Pháp

 

Ký kết và triển vọng phê chuẩn công ước Unesco về bảo tồn và phát huy đa dạng văn hóa

Bà Moe Chiha, Vụ Chính sách văn hóa và Đối thoại giữa các nền văn hóa, UNESCO

 

Bình luận nội dung Công ước Unesco về bảo tồn và phát huy đa dạng văn hóa

Ông Toshiyuki Kono, Giáo sư Luật, Khoa Luật, Đại học tổng hợp Kyushu, Nhật Bản

 

Chuyển hóa công ước Unesco về bảo tồn và phát huy đa dạng văn hóa vào các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan

TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao, Việt Nam

 

Chính sách và pháp luật Việt Nam về tự do hóa thương mại và vấn đề bảo tồn đa dạng văn hóa Việt Nam

TS, Hoàng Phước Hiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp, Việt Nam

 

Quy chế quốc tế của nghệ sĩ

Bà Suzanne Capiau, Luật sư Đoàn Luật sư Bruxelles, Giáo sư, Đại học Bruxelles, Bỉ

 

Tác động của tự do hóa đầu tư quốc tế đối với vấn đề bảo tồn đa dạng

Ông Ermias T.Biadgleng, Trưởng ban Sở hữu trí tuệ, Đầu tư và Chuyển giao công nghệ, Tổ chức South CsntrB

 

Tác động của tự do hóa thương mại quốc tế đối với vấn đề bảo tồn đa dạng văn hóa

Ông Jan Wouters, Giáo sư, Viện trưởng Viện Luật quốc tế, Đại học Leuven, Bỉ

 

Các cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức thương mại thế giới và công ước UNESCO về bảo tồn và phát huy đa dạng văn hóa

Ông René Côté, Giáo sư Luật, Chủ nhiệm Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học Tổng hợp Kê-Bếch, Montréal, Canada

 

Quy định pháp luật của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về đa dạng văn hóa

Ông Ket Kiettisack, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Lào

 

Sự hỗ trợ của cơ quan liên chính phủ Pháp ngữ đối với các nước thành viên trong việc hoạch định và triển khai các chính sách văn hóa

Ông Stéphan Plumat, Giám đốc văn phòng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Cơ quan liên chính phủ Pháp ngữ

 

Các quy định pháp luật Việt Nam về bảo tồn đa dạng văn hóa trong một số lĩnh vực văn hóa - thông tin

Ông Anh Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ văn hóa - Thông tin, Việt Nam

 

Các quy định pháp luật Việt Nam về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc (văn hóa vật thể và phi vật thể)

PGS. TS. Trương Quốc Bình, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật, ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Việt Nam

 

Pháp luật của Cam-pu-chia về bảo tồn đa dạng văn hóa

Ông Seng Soth, Phó Vụ trưởng Vụ Di sản, Thư ký Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật, Cam-pu-chia

 

Chính sách văn hóa của cộng hòa Pháp và các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng văn hóa

Ariane Salmet, Trưởng Ban phát triển Cộng đồng, Vụ Phát triển và Hợp tác quốc tể, Bộ Văn hóa và Truyền thông, Pháp

 

Khía cạnh pháp lý của sự đa dạng văn hóa

Ông Jaroen Compeerapap, Phó trưởng Khoa Phấp luật $ở hữu trí tuệ, Trường đại học tổng hợp Silpakorn, Thái Lan

 

Kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu trong việc bảo tồn đa dạng văn hóa

Ông Xavier Troussard, Cô' vấn pháp lý, Vụ văn hóa-Giáo dục, ủy ban Châu Âu

 

Khía cạnh pháp lý của vấn đề bảo tồn đa dạng văn hóa: Trường hợp của Nhật Bản

Ông Hajime Yamamoto, Giảo Sư, Khoa Luật, Đại học Tohoku (Séndaỉ), Nhật Bản

 

Sự đa dạng về văn hóa trong pháp luật Trung Quốc

Ông Yang Zhi, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Trung Quốc

 

Tác động của những Hiệp định thương mại song phương của Mỹ ký với các nước trong thời gian gần đây đối với vấn đề bảo tồn đa dạng văn hóa

Ông René côté, Giáo sư, Trưởng Khoa Luật và Khoa học chính trị, Đại học Kê-bếch, Montréal, Canada

 

Kinh nghiệm của In-đô-nê-xi-a trong quản lý nguồn gien, phát huy vốn kiến thức truyền thống và văn hóa dân gian

Bà Dede Mia Yusanti, Phó Vụ trưởng, Vụ Phát minh sáng chế và Dịch vụ kỹ thuật, Tổng cục sở hữu trí tuệ, Bộ Tư pháp và Quyền con người, In-đô-nê-xia

 

Tổng kết hội thảo

Ông Xavier Troussard, Cố vấn pháp lý, Vụ văn hóa-Giáo dục, ủy ban Châu Âu

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức
Năm tổ chức

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...