• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tiêu đề Người đồng tính, song tính, chuyển giới tại Việt Nam và vấn đề đổi mới hệ thống pháp luật
Lời dịch tiêu đề
Tác giả cá nhân Trương Hồng Quang
Tác giả tập thể
Từ khóa
  • Luật dân sự
Năm xuất bản 2014
Chỉ số ISBN 978-604-57-0695-4
Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc
Chỉ số UDC ...
Chỉ số BBK ...
Tiêu đề và thông tin trách nhiệm Người đồng tính, song tính, chuyển giới tại Việt Nam và vấn đề đổi mới hệ thống pháp luật / Trương Hồng Quang
Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về xuất bản, phát hành H.: Chính trị quốc gia, 2014
Mô tả vật lý 24 cm
Thông tin tùng thư
Ghi chú chung Sách tham khảo
Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng 0
Hình ảnh số hóa thu nhỏ của bìa ấn phẩm
Người nhập tin Dương Đức Hà
Người kiểm tra
Vật mang tin G
Dạng tài liệu
Chỉ số phân loại ngôn ngữ NG