• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Thực thi quyền và chủ quyền đối với vùng biển nhìn từ pháp luật chuyên ngành
Danh mục các bài viết

STT

Tên tham luận

Tác giả

1.

Cơ chế quản lý phối hợp đa ngành trong quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về tài nguyên và môi trường biển – Thực tiễn của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng cho Việt Nam

PGS. TS. Vũ Thanh Ca - Viện trưởng Viện nghiên cứu biển và hải đảo

2.

Quản lý hiệu quả hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí và các vấn đề pháp lý bảo vệ chủ quyền. quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trong hoạt động khai thác dầu khí

TS. Lê Quý Quỳnh - Vụ trưởng Vụ biển - Ủy ban biên giới quốc gia

3.

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khai thác biển thuận lợi và thử thách

TS. Nguyễn Thị Lan Anh - Viện biển Đông, Học viện Ngoại giao

4.

Báo cáo tham luận về thực trạng công tác phát triển và quản lý hoạt động khai thác thủy sản trong bối cảnh phối hợp đa ngành trong quản lý Nhà nước vè biển và kinh tế biển

Nguyễn Phú Quốc - Phó Chánh Văn phòng - Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

5.

Sự tương thích của luật biển Việt Nam với Công ước luật biển năm 1982 và thực tiễn quốc tế

Ths. Vũ Thi Mai Liên - Vụ Pháp luật Điều ước quốc tế - Bộ Ngoại giao

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức
Năm tổ chức

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1