• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Hiến pháp năm 2013
Danh mục các bài viết

STT

Tên tham luận

Tác giả

1.

Những điểm mới về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, môi trường trong Hiến pháp mới (2013) và định hướng hoàn thiện các đạo luật có liên quan

TS. Đặng Vũ Huân -  Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

2.

Một số điểm mới về chế định quyền con người trong Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Bạch Quốc An - Vụ hợp tác quốc tế

 

3.

Một số định hướng lớn hoàn thiện các luật về tổ chức bộ máy để triển khai các quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013

Nguyễn Quỳnh Liên - Vụ pháp luật hình sự - Hành chính

4.

Các quy định về tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 1992 sửa đổi và hướng hoàn thiện luật tổ chức tòa án nhân dân

Trần Văn Tú - Nguyên Phó chánh án TAND tối cao

5.

Các quy định về chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013 và kiến nghị hướng sửa đổi các đạo luật có liên quan

TS. Nguyễn Văn Cương - Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp

6.

Các quy định về chính phủ trong Hiến pháp (sửa đổi) và hướng xây dựng luật có liên quan

TS. Hoàng Thị Ngân -

Văn phòng Chính phủ

7.

Các quy định mới về quốc hội trong Hiến pháp và hướng hoàn thiện các đạo luật có liên quan

Ngô Trung Thành - Vụ trưởng Vụ pháp luật - VPQH

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1