• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Xã hội hoá công chứng ở Việt Nam hiện nay
Mã số luận văn 62 38 01
Loại hình nghiên cứu Luận văn Thạc sỹ
Từ khóa
  • Công chứng
  • Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Người thực hiện Lê Thị Phương Hoa
Nơi bảo vệ Việt Nam
Năm bảo vệ

2013

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1